دفتر وکالت دکتر حمید بذر پاچ

قانون جدید مهریه ۱۴۰۳

قانون جدید مهریه ۱۴۰۳

دفتر وکالت دکتر حمید بذرپاچ بهترین وکیل در تهران : قانون جدید مهریه ۱۴۰۳ خورشیدی که در حال بررسی برای کاهش چالش های موجود در قوانین مهریه است، هنوز به طور رسمی تصویب و اعلام نشده است. در گذشته، برای تعیین مهریه از مقادیر معینی از پول، املاک و غیره استفاده می شد. این روش ها مشکلات و چالش های خود را داشتند، مانند عدم شفافیت در املاک مورد نظر یا کاهش ارزش پول تعیین شده در طول سال ها به دلیل رکود اقتصادی و تورم. برای حل این مشکلات، قانونگذار در قوانین فعلی، راه حل های جدیدی را پیش بینی و تصویب کرده است.
با افزایش استفاده از سکه به عنوان یک معیار برای تعیین مهریه، شرایط تغییر کرده و نبود حداکثر مشخص برای تعیین سکه یا افزایش قیمت سکه به دلیل تورم و مشکلات اقتصادی، مشکلات را بیشتر کرده است.
در این وضعیت، قانونگذار برای جلوگیری از مشکلات پیش رو، راه حل های قانونی جدیدی را در حال بررسی و تدوین است. یکی از این راه حل ها، اصلاح قوانین، از جمله قانون جدید مهریه ۱۴۰۳ خورشیدی است. در این قانون جدید، سقف ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن به عنوان معیار و میزان قانونی مهریه در نظر گرفته شده است. به این معنی که تا میزان ۱۱۰ عدد سکه، ضمانت اجرای ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی وجود دارد و بیشتر از این میزان، محکومیت مالی و زندان برای زوج را در پی ندارد و پرداخت آن برای مرد به صورت قسطی در نظر گرفته می شود. به عبارت ساده، تعیین میزان ۱۱۰ عدد سکه به این معنی نیست که بیشتر از این میزان قابل دریافت از فرد متعهد یا زوج نیست، بلکه زوجه فقط می تواند ضمانت اجرایی و کیفری شامل زندان و حبس برای دریافت سکه تا ۱۱۰ عدد را از مراجع قضایی داشته باشد و برای وصول بیش از این میزان، فقط می تواند زوج را متعهد به پرداخت آن به صورت قسطی کند.

شماره وکیل مهریه درتهران
شماره وکیل مهریه درتهران

منظور از قانون جدید مهریه چیست؟

قانون جدید مهریه ۱۴۰۳ خورشیدی که در حال بررسی در کمیسیون قضایی مجلس است، هنوز به طور رسمی تصویب و اعلام نشده است.
با توجه به افزایش سریع قیمت سکه در شرایط تورمی و عدم وجود سقف مشخص برای تعیین سکه به عنوان مهریه، وضعیت پرداخت مهریه سخت شده و تعداد افرادی که به دلیل نا توانی از پرداخت مهریه دربند هستند، افزایش یافته است. این موضوع باعث شده تا اصلاح قانون مهریه برای قانونگذار در اولویت قرار گیرد.
مشکلاتی مانند تعیین تعداد زیاد سکه توسط خانواده ها برای مهریه بدون توجه به وضعیت مالی مرد، افزایش قیمت سکه به دلیل تورم و بالا رفتن آمار افراد زندانی و دربند به دلیل نا توانی از پرداخت مهریه، باعث شده تا تصویب قانون جدید مهریه در مجلس برای اصلاح امور در دستور کار قرار گیرد.
بر اساس قانون جدید مهریه ۱۴۰۳ برای جلوگیری از چالش ها و مشکلات پیش رو سقف مشخصی از سکه برای تعیین مهریه در نظر گرفته شده است به این معنا که زوجه برای دریافت تعداد مشخصی از سکه می تواند برای همسر خود درخواست بازداشت و حبس نماید و برای دریافت بیشتر از این میزان نمی تواند از حبس و زندان برای وادار کردن زوج به پرداخت استفاده کند و فقط مراجع قانونی و قضات می توانند بیش از میزان تعیین شده را برای مرد یا زوج قسط بندی کرده و او را موظف به پرداخت آن نمایند.

قانون جدید مهریه ۵ سکه

طرح های متعدد با معیارهای مختلف برای تدوین قانون جدید مهریه در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی قرار دارد که از آن جمله می توان به مواردی مثل طرحهای قانون جدید مهریه ۵ سکه، قانون جدید مهریه ۱۴ سکه، قانون جدید مهریه ۵۵ سکه، قانون جدید مهریه ۱۱۰ سکه اشاره کرد که در ادامه به صورت مختصر به آنها پرداخته می ‌شود.

طرح جدید مهریه ۵ سکه، یکی از پیشنهادات جدید برای حل مشکلات مربوط به مهریه و افراد متاثر از آن است. این طرح هنوز به طور رسمی تصویب و اعلام نشده است و فقط به عنوان یک پیشنهاد برای بررسی به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شده است.

قانون مهریه ۱۴۰۳
قانون مهریه ۱۴۰۳

قانون جدید مهریه ۱۴ سکه

قانون جدید مهریه ۱۴ سکه، یکی از طرح های اصلاحی برای تغییر نحوه اجرای حکم های مالی و مهریه است که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.
این قانون با هدف جلوگیری از ثبت مهریه های با تعداد بالای سکه که باعث می شود وصول آنها دشوار شود، پیشنهاد شده است که برای مهریه های بیش از ۱۴ سکه، حق ثبت در نظر گرفته شود.
به این ترتیب که تا حداکثر ۱۴ سکه، مهریه مشمول پرداخت حق ثبت نمی شود و برای مهریه های بیشتر از این میزان، حق ثبت باید پرداخت شود و برای دریافت اجرائیه مهریه، میزان تعیین شده باید به خزانه عمومی واریز شود.

حق ثبت در مهریه

بر این اساس، برای مهریه های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه ها، برای مهریه های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، دو درصد قیمت سکه ها و برای مهریه های بیش از ۲۰۰ سکه، ۱۵ درصد قیمت سکه ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است.
بر اساس این پیشنهاد، حداکثر مهریه برای ضمانت اجرایی کیفری ۵ سکه تعیین شده است و اگر میزان آن کمتر باشد، می تواند منجر به زندانی شدن افراد متعهد شود.
به عبارت دیگر، مهریه زوجه پس از خواندن صیغه عقد و ثبت آن در دفاتر ازدواج، هرچقدر هم که باشد، فقط تا ۵ سکه قابل پیگیری است. قانونگذار برای این میزان ضمانت اجرایی کیفری یا بازداشت مردان تا روشن شدن تکلیف پرداخت در نظر گرفته است. برای دریافت بیش از این میزان، هیچ ضمانت اجرایی کیفری و زندانی وجود ندارد و فقط مراجع قانونی می توانند مرد را مکلف به پرداخت قسطی از آن کنند.

قانون جدید مهریه ۵۵ سکه

قانون جدید مهریه ۵۵ سکه، یکی از طرح های کمیسیون قضایی مجلس برای رفع مشکلات پرداخت مهریه است. این طرح توسط ارائه دهندگان آن با استفاده از معیارها و تعاریف خاص خود دفاع می شود.
طبق این طرح، هر میزان مهریه که برای زوجه تعیین شده باشد، فقط تا حداکثر ۵۵ سکه می تواند ضمانت اجرای حکم کیفری برای بازداشت فرد متعهد و اجبار او به پرداخت باشد. مهریه های بیشتر از این میزان، مجازات کیفری و زندان ندارند و فقط مرجع رسیدگی کننده می تواند زوج را مکلف به پرداخت بقیه مهریه به صورت قسطی کند.
لازم به ذکر است که قانون جدید مهریه ۵۵ سکه هنوز در حد یک طرح و نظر است و تاکنون تصویب نشده است تا بتواند اجرا شود.

مهریه وکیل
مهریه وکیل

قانون جدید مهریه ۱۱۰ سکه

قانون جدید مهریه ۱۱۰ سکه، یکی از طرح های جدید کمیته قضایی مجلس برای حل مشکلات مربوط به مهریه است.
با توجه به این قانون، مهریه زنان، هرچقدر که باشد، حداکثر میزان قابل پرداخت توسط مرد ۱۱۰ سکه است. باقی مهریه فقط در صورتی قابل دریافت است که زن بتواند نشان دهد شوهرش توانایی و استعداد مالی لازم برای پرداخت آن را دارد.
اگر مرد بتواند با ارائه مدارک قابل قبول برای دادگاه، ناتوانی خود را برای پرداخت مهریه ثابت کند، مهریه پرداختی فقط ۱۱۰ سکه خواهد بود. برای این میزان، زن می تواند ضمانت اجرایی کیفری داشته باشد و درخواست بازداشت یا زندانی کردن مرد برای پرداخت را ارائه دهد.
بنابراین، اگر قانون جدید مهریه در مجلس تصویب شود، ضمانت کیفری برای مهریه بیش از ۱۱۰ سکه وجود نخواهد داشت و زوجه نمی تواند برای دریافت مهریه بیش از ۱۱۰ سکه، درخواست زندانی کردن همسرش را ارائه دهد. فقط مراجع قانونی یا دادگاه ها می توانند مهریه بیش از این میزان را برای مرد قسطی کنند و او را مکلف به پرداخت آن کنند.

قانون مالیات مهریه

قانون مالیات مهریه، یکی از طرح‌های در دست بررسی کمیسیون قضایی مجلس است که هدف آن کاهش مهریه‌های سنگین تعیین شده توسط خانواده‌ها است. این قانون هنوز تصویب و اعلام نشده است.
طبق این طرح، حداکثر میزان مهریه قابل تعیین ۱۴ سکه است و برای مهریه تا این میزان، مالیاتی در نظر گرفته نمی‌شود.
اما اگر مهریه بین ۱۵ تا ۱۰۰ سکه باشد، ۱.۱ درصد مالیات به آن اضافه می‌شود. اگر مهریه بین ۱۰۱ تا ۲۰۰ سکه باشد، ۲ درصد مالیات و اگر مهریه بیش از ۲۰۰ سکه باشد، ۱۵ درصد مالیات برای ثبت مهریه در نظر گرفته می‌شود. زوجه برای اجرای مهریه و دریافت آن باید این مبلغ مالیات را به خزانه عمومی پرداخت کند.
به طور خلاصه، بر اساس این قانون، سقف مهریه ۱۴ سکه است و اگر مهریه بیشتر از این میزان باشد، فرد متقاضی باید مالیات ثبت مهریه را بر اساس نرخ تعیین شده پرداخت کند تا بتواند اجرائیه دریافت مهریه را از مراجع قانونی دریافت کند.

در پایان، اگر به دنبال درک عمیق‌تری از قانون مهریه ۱۴۰۳ هستید و نیازمند مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می‌باشید، دکتر حمید بذر پاچ به عنوان یکی از بهترین وکیل طلاق در تهران، آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای به شما می‌باشد. با تماس با دفتر دکتر بذر پاچ، می‌توانید از راهنمایی‌های حقوقی ایشان بهره‌مند شوید و در مسیر اجرای عدالت و حقوق قانونی خود گام بردارید. ۰۹۱۲۷۶۷۸۷۵۱

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.