دفتر وکالت دکتر حمید بذر پاچ

اجراییه مهریه: گامی بلند در مسیر احقاق حقوق زن

اجراییه مهریه: گامی بلند در مسیر احقاق حقوق زن

اجراییه مهریه

دفتر وکالت دکتر حمید بذرپاچ بهترین وکیل تهران : مهریه یکی از حقوق مالی زن در عقد نکاح است که عندالمطالبه به او تعلق می گیرد. در بسیاری از موارد، زنان برای دریافت مهریه خود با چالش های متعددی روبرو می شوند. صدور اجراییه مهریه گامی بلند در مسیر احقاق حقوق زن و دریافت مهریه او محسوب می شود.

در این مقاله به بررسی شرایط، نحوه و چالش های صدور و اجرای اجراییه مهریه خواهیم پرداخت. همچنین راهکارهایی برای تسهیل اجرای مهریه ارائه خواهیم داد.

تعریف مهریه

مهریه مالی است که به موجب عقد نکاح، مرد به زن تعلق می گیرد. مهریه می تواند به صورت نقدی، سکه، ملک، یا هر چیز دیگری باشد که مورد توافق طرفین باشد.

اهمیت مهریه در ازدواج

مهریه از چند جهت اهمیت دارد:

حمایت مالی از زن: مهریه پشتوانه ای مالی برای زن در زندگی مشترک محسوب می شود و در صورت بروز مشکلاتی مانند طلاق یا فوت شوهر، زن می تواند از آن برای تامین معیشت خود استفاده کند.
تضمین تعهدات زوج: مهریه تا حدی تضمینی برای تعهدات زوج در قبال همسرش است و او را ملزم می کند که به وظایف خود عمل کند.
ارزش گذاری زن: مهریه نمادی از ارزش و احترام زن در جامعه است و نشان می دهد که او از نظر شرعی و قانونی دارای حقوقی است که باید مورد احترام قرار گیرد.

انواع مهریه

مهریه به دو دسته کلی تقسیم می شود:

مهریه معین: مهریه ای است که در عقد نکاح به طور مشخص تعیین می شود.
مهریه نامعین: مهریه ای است که در عقد نکاح به طور مشخص تعیین نشده و بر اساس عرف و عادت یا توافق طرفین تعیین می شود.

شرایط صدور اجراییه مهریه

برای صدور اجراییه مهریه، شرایط زیر باید وجود داشته باشد:

 1- وجود سند ازدواج: اولین شرط صدور اجراییه مهریه، وجود سند ازدواج است. سند ازدواج سندی رسمی است که ثابت می کند عقد نکاح بین زن و مرد به طور قانونی جاری شده است.
2- اثبات مهریه: زن باید مهریه خود را به اثبات برساند. مهریه می تواند به طرق مختلفی از جمله اقرار زوج، سند، شهادت شهود و … اثبات شود.
3- عدم پرداخت مهریه توسط زوج: اگر زوج از پرداخت مهریه خودداری کند، زن می تواند برای دریافت مهریه خود اقدام کند.

مستندات لازم برای صدور اجراییه مهریه

برای صدور اجراییه مهریه، مدارک زیر لازم است:

* سند ازدواج
* دلاله اثبات مهریه (مانند اقرار زوج، سند، شهادت شهود و …)
* فرم درخواست صدور اجراییه مهریه

مراحل صدور اجراییه مهریه

مراحل صدور اجراییه مهریه به شرح زیر است:

همانطور که در بخش های قبلی مقاله اشاره شد، صدور اجراییه مهریه گامی مهم در مسیر احقاق حقوق زن و دریافت مهریه او محسوب می شود. در این بخش به طور مفصل به مراحل صدور اجراییه مهریه خواهیم پرداخت.

مرحله اول: مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی

اولین قدم برای صدور اجراییه مهریه، مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.
در این دفاتر، فرم درخواست صدور اجراییه مهریه به شما ارائه می شود.

مرحله دوم: تکمیل فرم درخواست صدور اجراییه مهریه

در فرم درخواست صدور اجراییه مهریه باید اطلاعاتی مانند مشخصات زوج و زوجه، مشخصات سند ازدواج، درج شود .

مدارک مورد نیاز برای تکمیل فرم عبارتند از:
*  سند ازدواج
* دلاله اثبات مهریه (مانند اقرار زوج، سند، شهادت شهود و …)
* کارت ملی متقاضی

مرحله سوم: ارائه فرم و مدارک به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پس از تکمیل فرم درخواست و تهیه مدارک مورد نیاز، باید آنها را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه دهید .
در این مرحله، کارشناسان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مدارک شما را بررسی می کنند .
پس از ثبت اطلاعات در سیستم، به شما یک کد رهگیری داده می شود.

مرحله چهارم: پرداخت هزینه های دادرسی

برای صدور اجراییه مهریه باید هزینه های دادرسی را پرداخت کنید.
مبلغ هزینه های دادرسی بر اساس میزان مهریه و سایر عوامل تعیین می شود.

مرحله پنجم: ارسال پرونده به دادگاه

پس از پرداخت هزینه های دادرسی، پرونده شما به دادگاه خانواده ارسال می شود.

مرحله ششم: بررسی پرونده توسط دادگاه

در دادگاه خانواده، پرونده شما توسط قاضی بررسی می شود.
قاضی مدارک شما را بررسی می کند و در صورت احراز شرایط، دستور صدور اجراییه مهریه را صادر می کند .

مرحله هفتم: ابلاغ اجراییه مهریه به زوج

پس از صدور دستور توسط قاضی، اجراییه مهریه صادر و به زوج ابلاغ می شود.

مرحله هشتم: اجرای اجراییه مهریه

پس از ابلاغ اجراییه مهریه به زوج، زن می تواند برای وصول مهریه خود از طریق اجراییه اقدام کند.
روش های مختلفی برای اجرای اجراییه مهریه وجود دارد که در بخش های قبلی مقاله به آنها اشاره شد .
دلاله اثبات مهریه (مانند اقرار زوج، سند، شهادت شهود و …)
کارت ملی متقاضی

مرحله سوم: ارائه فرم و مدارک به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پس از تکمیل فرم درخواست و تهیه مدارک مورد نیاز، باید آنها را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه دهید
در این مرحله، کارشناسان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مدارک شما را بررسی می کنند .
پس از ثبت اطلاعات در سیستم، به شما یک کد رهگیری داده می شود.

مرحله چهارم: پرداخت هزینه های دادرسی

برای صدور اجراییه مهریه باید هزینه های دادرسی را پرداخت کنید.
مبلغ هزینه های دادرسی بر اساس میزان مهریه و سایر عوامل تعیین می شود.

مرحله پنجم: ارسال پرونده به دادگاه

پس از پرداخت هزینه های دادرسی، پرونده شما به دادگاه خانواده ارسال می شود.

مرحله ششم: بررسی پرونده توسط دادگاه

در دادگاه خانواده، پرونده شما توسط قاضی بررسی می شود.
قاضی مدارک شما را بررسی می کند و در صورت احراز شرایط، دستور صدور اجراییه مهریه را صادر می

مرحله هفتم: ابلاغ اجراییه مهریه به زوج

پس از صدور دستور توسط قاضی، اجراییه مهریه صادر و به زوج ابلاغ می شود.

مرحله هشتم: اجرای اجراییه مهریه

پس از ابلاغ اجراییه مهریه به زوج، زن می تواند برای وصول مهریه خود از طریق اجراییه اقدام کند.
روش های مختلفی برای اجرای اجراییه مهریه وجود دارد که در بخش های قبلی مقاله به آنها اشاره شد .

سند ازدواج دلاله اثبات مهریه (مانند اقرار زوج، سند، شهادت شهود و …)
کارت ملی متقاضی

نکات مهم:

در تمام مراحل صدور اجراییه مهریه می توانید از وکیل یا کارشناس حقوقی کمک بگیرید.
اگر در مورد مراحل صدور یا اجرا گذاشتن مهریه سوالی دارید، می توانید از دفاتر خدمات الکترونیک

نحوه اجرای اجراییه مهریه

پس از اجرا گذاشتن مهریه ، زن می تواند برای وصول مهریه خود از طریق اجراییه اقدام کند. روش های مختلفی برای اجرا گذاشتن مهریهوجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:

توقیف اموال زوج: زن می تواند اموال زوج را جهت پرداخت مهریه خود توقیف کند. این اموال می تواند شامل منزل مسکونی، خودرو، حساب بانکی، سهام و … باشد.
ممنوع الخروجی زوج: زن می تواند از دادگاه تقاضای ممنوع الخروجی زوج را بدهد تا از خروج او از کشور جلوگیری شود.
حبس زوج: در برخی موارد، دادگاه می تواند حکم حبس برای زوج صادر کند تا او را به پرداخت مهریه ملزم کند.

اجراییه مهریه در کوتاه ترین زمان

چالش ها و موانع اجرای مهریه

در بسیاری از موارد، زنان برای اجرای مهریه خود با چالش های متعددی روبرو می شوند. تعدادی از این چالش ها شامل موارد زیر میشوند:

اطاله دادرسی: فرآیند رسیدگی به پرونده های مهریه در دادگاه ها می تواند طولانی و زمان بر باشد.
فرار زوج از پرداخت مهریه: در برخی موارد، زوج از پرداخت مهریه خودداری می کند و اموال خود را به نام دیگران می کند تا از دسترس زن خارج کند.
معسر بودن زوج: اگر زوج ثابت کند که توانایی پرداخت مهریه را ندارد، دادگاه می تواند مهلت یا تقسیط به او بدهد.

راهکارهای تسهیل اجرای مهریه

برای تسهیل اجرای مهریه می توان اقدامات مختلفی انجام داد. برخی از این اقدامات عبارتند از:

اصلاح قوانین مربوط به مهریه: قوانین مربوط به مهریه باید به گونه ای اصلاح شوند که از حقوق زنان در دریافت مهریه به طور کامل حمایت شود.
حمایت بیشتر از زنان در فرآیند مطالبه مهریه: باید از طریق نهادهای مختلف مانند قوه قضائیه و سازمان های مردم نهاد، حمایت های بیشتری از زنان در فرآیند مطالبه مهریه انجام شود.

فرهنگ سازی در زمینه مهریه: باید در زمینه مهریه فرهنگ سازی شود و از انتخاب مهریه های سنگین و غیرقابل پرداخت پرهیز شود.

نتیجه گیری

مهریه یکی از حقوق مسلم زن در عقد نکاح است و زن حق دارد که مهریه خود را به طور کامل دریافت کند. صدور اجراییه مهریه گامی بلند در مسیر احقاق حقوق زن و دریافت مهریه او محسوب می شود.

با وجود چالش ها و موانعی که در زمینه به اجرا گذاشتن مهریه وجود دارد، می توان با اقداماتی مانند اصلاح قوانین، حمایت از زنان و فرهنگ سازی، این چالش ها را برطرف کرد و زمینه را برای احقاق حقوق زنان در این زمینه فراهم نمود.

سوالات متداول

1. مهریه چیست؟

مهریه مالی است که به موجب عقد نکاح، مرد به زن تعلق می گیرد.

2. چه زمانی زن می تواند مهریه خود را دریافت کند؟

زن می تواند عندالمطالبه مهریه خود را دریافت کند. یعنی هر زمانی که بخواهد می تواند از شوهرش تقاضای مهریه کند.

3. برای دریافت مهریه چه باید کرد؟

برای دریافت مهریه، زن باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و فرم درخواست صدور اجرا گذاشتن مهریه را پر کند.

4. اگر زوج از پرداخت مهریه خودداری کند چه باید کرد؟

اگر زوج از پرداخت مهریه خودداری کند، زن می تواند از طریق اجرا گذاشتن مهریه اموال او را توقیف کند، او را ممنوع الخروج کند یا از دادگاه تقاضای حبس او را بدهد.

5. آیا مهریه شامل ارث می شود؟

بله، مهریه جزء ماترک محسوب می شود و در صورت فوت شوهر، زن می تواند از ماترک او مهریه خود را دریافت کند.

پیام پایانی

امیدواریم این مقاله اطلاعات مفیدی در زمینه اجراییه مهریه در اختیار شما قرار داده باشد. اگر در این زمینه سوال یا ابهامی دارید، می توانید در بخش نظرات مطرح کنید.

نکات مهم در مورداجرا گذاشتن مهریه

در زمان مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مدارک لازم را به همراه داشته باشید.
اگر در مورد مراحل صدور یا  سوالی دارید، می توانید از بهترین وکیل طلاق درتهران دکتر حمید بذر پاچ مشاوره رایگان دریافت کنید .
اجرا گذاشتن مهریهبه یاد داشته باشید که صبر و حوصله در این مسیر بسیار مهم است. ممکن است فرآیند دریافت مهریه زمان برشود .

ناامید نشوید و به دنبال احقاق حقوق خود باشید.
راهنمای صدور اجراییه مهریه اگر به دنبال راهی برای دریافت سریعتر مهریه خود هستید، می توانید از خدمات وکلای متخصص در این زمینه
ما در مجموعه دکتر بذرپاچ با داشتن وکلای مجرب و متخصص در زمینه مهریه، به شما کمک می کنیم تا در کوتاهترین
جهت دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان با ما در تماس باشید.شماره تماس: ۰۹۱۲۷۶۷۸۷۵۱

آدرس: تهران.سعادت آبا‌د.خیابان سرو غربی.نرسیده به خیابان بخشایش.مجتمع سفیر. واحد ۱۶

با ما حقوق خود را احقاق کنید.

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.