دفتر وکالت دکتر حمید بذر پاچ

دیه شکستگی بینی در سال ۱۴۰۳

دیه شکستگی بینی در سال ۱۴۰۳
دیه شکستگی بینی در سال ۱۴۰۳

دفتر وکالت دکتر حمید بذرپاچ بهترین وکیل در تهران: در صورتی که بینی یک فرد به طور کامل از بین برود یا دماغ و استخوان آن شکسته شود و باعث فساد و نابودی بینی شود، دیه آن برابر با دیه یک انسان کامل محسوب می‌شود. همچنین، اگر هر یک از پره‌های بینی یا پرده‌ای که بین دو سوراخ بینی قرار دارد از بین برود، یک سوم دیه کامل تعیین خواهد شد. در نهایت، اگر بینی پاره شود ولی باعث نابودی کامل بینی یا نوک آن نشود، باز هم یک سوم دیه کامل باید پرداخت شود.

قانون، دیه را به عنوان جریمه‌ای برای آسیب‌های وارد شده به بدن فرد دیگر تعیین کرده است. در واقع، دیه مقداری پول است که برای هر آسیب بدنی مشخص شده است. در مواردی که یک قسمت از بدن آسیب می‌بیند و دیه آن مشخص نیست، قاضی با استفاده از نظر کارشناس، ارش برای آن تعیین می‌کند.

دیه در مواردی پرداخت می‌شود که قصاص امکان‌پذیر نیست، جنایت به صورت غیرعمد انجام شده است یا طرفین بر دیه توافق کرده‌اند. بینی یکی از مهم‌ترین اعضای بدن است که دیه آن مشخص شده است. صدمات وارد شده به بینی می‌تواند میزان دیه مربوط به آن را تغییر دهد و در برخی موارد، دیه بینی ممکن است برابر با دیه یک انسان کامل باشد.

بنابراین، در این مقاله، ما به بررسی میزان دیه مربوط به انواع آسیب‌های وارد شده به بینی در سال 1403 می‌پردازیم، از جمله دیه شکستن دماغ، دیه بریدن و نابود کردن بینی، دیه از بین رفتن پره‌ها یا پرده بین دو سوراخ بینی، دیه پارگی، کوبیدگی و خراشیدگی بینی و دیه نابودی نوک بینی.

مشاوره با وکیل در تهران

دیه قطع کردن بینی 1403

بر اساس ماده 558 قانون مجازات اسلامی، در جنایت‌های غیرعمدی بر اعضاء و جنایت‌های عمدی که قصاص در آن‌ها امکان‌پذیر نیست، یا در مواردی که طرفین بر دیه به جای قصاص توافق کرده‌اند، دیه تعیین می‌شود. گاهی اوقات، در حین یک درگیری یا تصادف، بینی فرد آسیب می‌بیند و این آسیب به گونه‌ای است که کل بینی فرد قطع می‌شود، یا نرمه‌ای که در پایین استخوان بینی قرار دارد، نابود می‌شود.

مطابق ماده 592 قانون مجازات اسلامی، در مواردی که بینی قطع شود یا نرمه پایین استخوان بینی نابود شود، دیه کامل تعیین می‌شود. بنابراین، با توجه به نرخ دیه کامل که 1 میلیارد و 200 میلیون تومان است، اگر بینی فرد قطع شود یا نرمه استخوان آن نابود شود، دیه بینی او، 1 میلیارد و 200 میلیون تومان خواهد بود.

در صورتی که بینی قطع شود یا نرمه پایین استخوان بینی نابود شود، دیه کامل تعیین می‌شود.

 

دیه از بین بردن نرمه بینی به یک دفعه یا در دفعات مکرر 1403

گاهی اوقات، در حین یک درگیری یا تصادف، بینی فرد آسیب می‌بیند و این آسیب به گونه‌ای است که کل نرمه بینی فرد قطع می‌شود، یا تمام یا بخشی از استخوان بینی از بین می‌رود. اینکه آیا این آسیب در یک دفعه رخ داده است یا بخشی از آن در یک دفعه و بخش دیگری در دفعه دیگری رخ داده است، تعیین کننده میزان دیه بینی است. بر اساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی: اگر تمام نرمه با تمام یا بخشی از استخوان بینی در یک دفعه از بین برود، دیه کامل تعیین می‌شود. بنابراین، اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا بخشی از استخوان بینی در دفعه دیگری از بین برود، برای نرمه، دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می‌شود. قاضی با استفاده از نظر کارشناس، بر اساس میزان دیه انواع صدمات بینی و بر اساس نرخ دیه سال 1403، میزان دیه را تعیین می‌کند.

 

اگر شکستگی استخوان بینی به فساد یا نابودی کامل آن منجر شود، مبلغ دیه معادل دیه کامل یک انسان در سال ۱۴۰۳، که 1 میلیارد و 200 میلیون تومان تعیین شده، پرداخت خواهد شد. اما اگر شکستگی بدون هیچ گونه عیبی ترمیم یابد، دیه‌ای معادل یک دهم دیه کامل، یعنی 120 میلیون تومان، در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که شکستگی با عیب و نقصی بهبود یابد، موجب ارش می‌شود که معمولاً 4 درصد دیه کامل را شامل می‌شود. این میزان ممکن است بسته به تشخیص قاضی و شدت آسیب دیدگی متفاوت باشد. در نهایت، اگر شکستگی منجر به از دست دادن حس بویایی شود، دیه مربوط به این حس به فرد تعلق خواهد گرفت.

در شرایطی که شکستگی بینی بهبود پیدا کند ولی نقصی در آن باقی بماند، موضوع ارش مطرح می‌شود. اغلب گفته می‌شود که دیه شکستگی بینی معادل 4 درصد از دیه کامل یک انسان در سال ۱۴۰۳ است. این مقدار می‌تواند بر اساس تصمیم قاضی و میزان آسیب دیدگی متفاوت باشد. همچنین، اگر شکستگی بینی منجر به از دست دادن حس بویایی شود، دیه مخصوص به این حس به فرد تعلق خواهد گرفت.

دیه از بین رفتن پره ها یا پرده میان بینی

طبق ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که هر یک از پره‌های بینی یا پرده میان دو سوراخ بینی از بین برود، دیه‌ای معادل یک‌سوم دیه کامل تعیین شده است1. این مقررات برای مواردی است که این آسیب‌ها به صورت عمدی یا غیرعمدی رخ دهد. برای مثال، اگر دیه کامل در سال ۱۴۰۳ مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون تومان باشد، دیه از بین رفتن پره‌های بینی یا پرده میانی برابر با 400 میلیون تومان خواهد بود. این میزان دیه می‌تواند بر اساس نرخ‌های سالانه و تغییرات قانونی متفاوت باشد.

در صورت از دست رفتن هر یک از پره‌های بینی یا پرده میانی بینی، دیه‌ای معادل یک‌سوم دیه کامل پرداخت می‌شود. برای سال ۱۴۰۳، اگر دیه کامل 1 میلیارد و 200 میلیون تومان باشد، دیه مربوط به این آسیب 400 میلیون تومان خواهد بود. این مبلغ بر اساس قیمت‌های جاری و مقررات قانونی ممکن است تغییر کند.

بر اساس اطلاعات موجود، دیه پاره شدن بینی در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

  • اگر پارگی بینی منجر به از بین رفتن کامل بینی یا نوک آن نشود، دیه‌ای معادل یک سوم دیه کامل، که مبلغ آن 400 میلیون تومان است، تعیین شده1.
  • در صورتی که پارگی بینی بهبود یابد، دیه‌ای معادل یک دهم دیه کامل، یعنی 120 میلیون تومان، در نظر گرفته می‌شود1.

این اطلاعات بر اساس قانون مجازات اسلامی و نرخ دیه تعیین شده برای سال ۱۴۰۳ است. لازم به ذکر است که این مبالغ ممکن است با توجه به تغییرات قانونی یا نرخ دیه در سال‌های آتی متفاوت باشد. برای اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر، توصیه می‌شود به متن قانون مجازات اسلامی مراجعه کنید یا با یک وکیل مشورت نمایید.

طبق ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که نوک بینی که محل چکیدن خون است، از بین برود، دیه‌ای معادل نصف دیه کامل تعیین شده است.

برای سال ۱۴۰۳، اگر دیه کامل 1 میلیارد و 200 میلیون تومان باشد، دیه از بین بردن نوک بینی 600 میلیون تومان خواهد بود. این مبلغ بر اساس قیمت‌های جاری و مقررات قانونی ممکن است تغییر کند.

دیه خراشیدگی بینی

گاهی اوقات، آسیب‌های وارده به بینی تنها به صورت خراش سطحی است و آسیب عمیقی به بینی وارد نشده است. در صورتی که این خراش همراه با خونریزی نباشد، به آن حارصه گفته می‌شود. طبق ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی، برای آسیب‌های وارده به سر و صورت، دیه‌ای مشخص شده است که معادل یک صدم دیه کامل می‌باشد. بر این اساس، در سال ۱۴۰۳، میزان دیه برای چنین آسیبی به بینی، دوازده میلیون تومان تعیین شده است.

در مورد دیه کوفتگی بینی، همانطور که اشاره کردید، در قانون مجازات اسلامی مقدار مشخصی برای دیه کوفتگی بینی تعیین نشده است. بنابراین، در صورتی که کوفتگی بینی منجر به شکستگی، جراحت یا از بین رفتن بینی نشود، میزان دیه یا ارش آن بر اساس نظر پزشکی قانونی و تصمیم قاضی محاسبه و تعیین می‌گردد.

دیه کوفتگی بینی

بر اساس اطلاعات به دست آمده از جستجوی وب، دیه کوفتگی بینی به این صورت است که اگر تعریف مشخصی برای کوفتگی بینی وجود نداشته باشد، فرد آسیب‌دیده باید به پزشکی قانونی مراجعه کند و ارشی را که توسط قاضی تعیین می‌شود، دریافت کند1. این ارش بر اساس شدت و نوع آسیب وارده به بینی و تأثیر آن بر زندگی فرد محاسبه می‌شود و ممکن است به صورت درصدی از دیه کامل تعیین گردد .

در نتیجه، برای محاسبه دقیق دیه کوفتگی بینی، مراجعه به پزشکی قانونی و دریافت نظر کارشناسی آن‌ها ضروری است و سپس بر اساس این نظر، قاضی میزان ارش را تعیین خواهد کرد. این فرآیند اطمینان می‌دهد که دیه‌ای که به فرد آسیب‌دیده پرداخت می‌شود، عادلانه و متناسب با آسیب وارده باشد.

طبق مقررات موجود در قانون مجازات اسلامی، در مورد آسیب‌های وارده به صورت که منجر به کبودی می‌شوند، دیه‌ای معادل سه هزارم دیه کامل تعیین شده است. این قاعده شامل بینی به عنوان بخشی از صورت نیز می‌شود. بنابراین، اگر کبودی بر روی بینی رخ دهد، همین میزان دیه، یعنی سه هزارم دیه کامل، باید برای سال 1403 پرداخت شود. این اطلاعات بر اساس ماده 714 قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

 

دیه انحراف و کج شدن بینی بعد از عمل

در این مقاله به بررسی جبران خسارت ناشی از انحراف و تغییر شکل بینی پس از عمل جراحی پرداخته‌ایم. با توجه به افزایش اقبال عمومی به جراحی‌های زیبایی و در نتیجه، افزایش احتمال بروز خطاهای پزشکی، اهمیت موضوع دیه و جبران خسارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

طبق ماده 593 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که بینی به دلیل جراحی یا هر عمل دیگری دچار کجی یا انحراف شود و این تغییر شکل منجر به فساد بینی نگردد، می‌توان ارش تعیین کرد. این به معنای آن است که اگر بینی پس از جراحی دچار تغییر شکل شود، بر اساس ارزیابی کارشناسان قضایی، میزان خسارت مالی مشخص و برای جبران آن ارش تعیین می‌گردد، بدون آنکه دیه معینی برای آن در نظر گرفته شود.

این توضیحات نشان می‌دهد که چگونه قانون مجازات اسلامی به موضوعات مربوط به جبران خسارت ناشی از اشتباهات پزشکی در جراحی‌های زیبایی می‌پردازد و راهنمایی برای تعیین میزان جبران خسارت ارائه می‌دهد. این اطلاعات می‌تواند برای افرادی که به دنبال درک بهتری از حقوق خود در چنین شرایطی هستند، مفید باشد.

دیه دامیه بینی

در مورد جراحاتی که به سر و صورت وارد می‌شوند و منجر به آسیب‌هایی مانند دامیه می‌گردند، قانون مجازات اسلامی در ماده 709 تعیین کرده است که دامیه نوعی جراحت است که به مقدار کمی بافت گوشتی را درگیر می‌کند و ممکن است با خونریزی کم یا زیاد همراه باشد. بر این اساس، دیه این نوع جراحت در بینی، معادل دو صدم دیه کامل تعیین شده است. اگر دیه کامل برای سال 1403 مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون تومان باشد، دیه دامیه بینی معادل 24 میلیون تومان خواهد بود.

دیه شکستگی بینی در سال ۱۴۰۳

سوالات متداول در مورد دیه بینی در سال ۱۴۰۳

1. دیه از بین رفتن بینی: اگر بینی به طور کامل از بین برود، دیه‌ای معادل دیه یک انسان کامل در سال ۱۴۰۳ تعلق می‌گیرد که بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی محاسبه می‌شود.

2. دیه شکستن بینی: در صورتی که شکستگی بینی بدون هیچ گونه عیب و نقصی بهبود یابد، دیه‌ای برابر با یک دهم دیه کامل سال ۱۴۰۳ پرداخت خواهد شد.

3. دیه از بین رفتن پره بینی: اگر پره بینی کاملاً از بین برود، دیه‌ای معادل یک سوم دیه کامل سال ۱۴۰۳ باید پرداخت شود.

برای اطلاعات دقیق‌تر و محاسبه مبالغ دیه بر اساس نرخ‌های جاری، مراجعه به متن کامل مقاله یا مشورت با یک وکیل متخصص در این زمینه توصیه می‌شود.

در پایان این مقاله، امیدواریم که اطلاعات ارائه شده در خصوص دیه شکستگی بینی در سال ۱۴۰۳ برای شما مفید و راهنمایی‌کننده بوده باشد. در صورت نیاز به مشاوره تخصصی و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، توصیه می‌شود با دکتر حمید بذر پاچ، یکی از بهترین وکلای تهران، تماس حاصل فرمایید. ایشان با تجربه و دانش گسترده خود در زمینه قوانین و مقررات دیه، آماده ارائه مشاوره‌های حقوقی دقیق و موثر به شما عزیزان می‌باشند. به یاد داشته باشید که حقوق خود را با مشورت صحیح و به موقع، تضمین نمایید.

شماره تماس با دکتر حمید بذر پاج : ۰۹۱۲۷۶۷۸۷۵۱

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.